Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe
Kích thước:3
11
21
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,389,186
2
2
21
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 912,762
12
2
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,194,941
2
1
3
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,193,725
1
2
4
6
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,220,109
1
1
2
22
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,654,645
13
2
21
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,843,846
25
31
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 2,637,720
55
22
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 9,178,589
2
5
31
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 9,448,406
2
1
2
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 7,737,897
11
3
23
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 7,519,920
2
1
2
3
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,618,268
11
3
3
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 8,547,927
1
43
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,887,393
4
2
21
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,693,178
1
32
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,853,591
2
4
23
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 8,652,865
2
2
2
3
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,334,827
2
1
4
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,833,839
13
22
11
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,480,399
13
22
21
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,986,747
3
2
13
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 7,314,404
2
33
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,971,019
4
1
1
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,510,581
5
2
5
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,963,018
1
33
5
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 3,259,804
41
1
6
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,936,277
22
1
11
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,649,384
52
1
2
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,282,501
1
3
24
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 5,393,324
3
41
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 1,239,422
525
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 4,823,733
1
12
21
1
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 384,818
5
4
22
5x5 Dễ Nurikabe ID của câu đố: 6,180,610

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-02-28 16:28:08

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo