Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe


5x5 Dễ Nurikabe | 5x5 Khó Nurikabe | 7x7 Dễ Nurikabe | 7x7 Khó Nurikabe | 10x10 Dễ Nurikabe | 10x10 Khó Nurikabe | 12x12 Dễ Nurikabe | 12x12 Khó Nurikabe | 15x15 Dễ Nurikabe | 15x15 Khó Nurikabe | 20x20 Dễ Nurikabe

Tháng này
1. asdfhavcjklcjkl 00:02.23
2. A2Ragnell
17
00:02.73
3. miggy
68
00:02.79
4. kennethaw88
112
00:02.88
5. Xarpe
11
00:02.89
6. wypeng 00:03.17
7. puzzleist
44
00:03.19
8. CP2023 00:03.35
9. fishelstix 00:03.37
10. mathandplants 00:03.81
11. guvnor 00:03.91
12. Absofruitly 00:04.09
13. John9439
62
00:04.26
14. Oryn
122
00:04.68
15. yoshibaroshi
7
00:04.99
16. monkyDluffy 00:05.65
17. Sombro64 00:05.74
18. Mysterium
12
00:05.88
19. wam3988 00:06.18
20. ZebraKing
44
00:06.38
Tuần này
1. asdfhavcjklcjkl 00:02.23
2. A2Ragnell
17
00:02.73
3. Xarpe
11
00:02.89
4. CP2023 00:03.88
5. Absofruitly 00:04.09
6. Oryn
122
00:04.68
7. Mysterium
12
00:05.88
8. wam3988 00:06.18
9. Nic0rasu 00:06.59
10. ScorpionMax 00:07.95
11. Axin0627 00:08.66
12. luhgod
6
00:09.26
13. Kyra05
43
00:09.98
14. 리링
38
00:09.99
15. JUSTIN_Puzzle
8
00:11.48
16. figma
18
00:11.93
17. Kenolo353
74
00:15.04
18. Joris Brouwer
18
00:15.31
19. alaya23
6
00:16.17
20. wonggaaisan 00:40.09
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
200
00:01.35
2. Douglas Shamlin Jr.
524
00:01.48
3. nabi
92
00:01.64
4. haramey
152
00:01.70
5. BingBongBob
107
00:01.76
6. sfumato
164
00:01.78
7. jaybrainer
162
00:01.83
8. bearn
185
00:01.91
9. jai22933
22
00:02.19
10. IHNN1
12
00:02.28
AO5
1. vowels
200
00:01.43
2. nabi
92
00:01.50
3. Douglas Shamlin Jr.
524
00:01.51
4. haramey
152
00:01.78
5. jaybrainer
162
00:01.79
6. BingBongBob
107
00:01.88
7. sfumato
164
00:01.89
8. bearn
185
00:01.93
9. jai22933
22
00:02.29
10. IHNN1
12
00:02.36
AO12
1. vowels
200
00:01.70
2. Douglas Shamlin Jr.
524
00:01.75
2. nabi
92
00:01.75
4. haramey
152
00:02.06
5. bearn
185
00:02.24
6. BingBongBob
107
00:02.27
7. sfumato
164
00:02.29
8. jaybrainer
162
00:02.32
9. jai22933
22
00:02.61
10. qqwref
258
00:02.83
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
61
00:00.420
3.mediteran13
54
00:03.440

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-12-03 13:22:43

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo