Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe


5x5 Dễ Nurikabe | 5x5 Khó Nurikabe | 7x7 Dễ Nurikabe | 7x7 Khó Nurikabe | 10x10 Dễ Nurikabe | 10x10 Khó Nurikabe | 12x12 Dễ Nurikabe | 12x12 Khó Nurikabe | 15x15 Dễ Nurikabe | 15x15 Khó Nurikabe | 20x20 Dễ Nurikabe

Tháng này
1. A2Ragnell
16
00:02.60
2. DrVince
51
00:03.35
3. xXEZXx 00:03.50
4. Truth-or-Peace
37
00:03.54
5. toaster611
39
00:03.65
6. haramey
31
00:03.86
7. ziairdis 00:04.11
8. Solander 00:04.21
9. Eli Seeliger
9
00:04.26
10. kushisthebush
4
00:04.32
11. botticus 00:04.61
12. ThePipeline
45
00:05.24
13. garbage
125
00:05.33
14. HackMan
62
00:05.46
15. Hargaz
10
00:05.50
16. eonhochang
34
00:05.74
17. Hanou
12
00:05.85
18. Sombro64 00:05.93
19. boop
33
00:06.82
20. TheBigMD
68
00:06.92
Tuần này
1. DrVince
51
00:03.35
2. xXEZXx 00:03.50
3. toaster611
39
00:03.65
4. Solander 00:04.21
5. Eli Seeliger
9
00:04.26
6. kushisthebush
4
00:04.32
7. garbage
125
00:05.33
8. Hargaz
10
00:05.50
9. eonhochang
34
00:05.92
10. Sombro64 00:06.34
11. boop
33
00:06.82
12. Core7Beasty 00:07.21
13. s56squared 00:08.11
14. 火星萝卜
9
00:08.82
15. Dorice
154
00:09.73
16. medusaworm 00:11.86
17. ChiefOsceola 00:14.13
18. M.A. F.H.
1
00:15.49
19. Aishwarya
11
00:16.05
20. Evan12345 00:16.09
Hôm nay
1. DrVince
51
00:03.35
2. xXEZXx 00:03.50
3. Solander 00:04.21
4. Eli Seeliger
9
00:04.26
5. Hargaz
10
00:05.50
6. eonhochang
34
00:05.92
7. Core7Beasty 00:07.21
8. Sombro64 00:08.49
9. 火星萝卜
9
00:08.82
10. Dorice
154
00:09.73
11. medusaworm 00:11.86
12. M.A. F.H.
1
00:15.49
13. Mitsunari
7
00:17.25
14. fishysua
76
00:54.14
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Douglas Shamlin Jr.
444
00:01.68
2. sfumato
161
00:01.78
3. vowels
175
00:01.90
4. BingBongBob
87
00:02.00
5. bearn
133
00:02.03
6. nabifan
74
00:02.09
7. jai22933
21
00:02.24
8. IHNN1
11
00:02.28
9. mediteran13
54
00:02.46
10. jaybrainer
102
00:02.47
AO5
1. Douglas Shamlin Jr.
444
00:01.71
2. sfumato
161
00:01.89
3. vowels
175
00:01.96
4. nabifan
74
00:02.09
5. bearn
133
00:02.10
6. IHNN1
11
00:02.36
6. jai22933
21
00:02.36
8. BingBongBob
87
00:02.41
9. jaybrainer
102
00:02.44
10. mediteran13
54
00:02.50
AO12
1. Douglas Shamlin Jr.
444
00:01.87
2. vowels
175
00:02.15
3. sfumato
161
00:02.29
4. bearn
133
00:02.35
5. nabifan
74
00:02.45
6. BingBongBob
87
00:02.73
7. jaybrainer
102
00:02.88
8. jai22933
21
00:02.92
9. IHNN1
11
00:02.94
10. mediteran13
54
00:03.08
Robots / programmatic solversinfo  
1.nbjohnson00:00.407
2.Charlie Li
60
00:00.420
3.mediteran13
54
00:03.440

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2023-01-27 00:39:20

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo