Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe


5x5 Dễ Nurikabe | 5x5 Khó Nurikabe | 7x7 Dễ Nurikabe | 7x7 Khó Nurikabe | 10x10 Dễ Nurikabe | 10x10 Khó Nurikabe | 12x12 Dễ Nurikabe | 12x12 Khó Nurikabe | 15x15 Dễ Nurikabe | 15x15 Khó Nurikabe | 20x20 Dễ Nurikabe

Tháng này
1. bearn
194
00:18.41
2. Xarpe
21
00:38.87
3. Sforest 01:08.28
4. John9439
84
01:16.66
5. kbdude8 01:20.12
6. Dan380 01:23.38
7. 飞飞
32
01:25.18
8. themathkid
47
01:36.51
9. banjo saint james
11
01:36.64
10. jamiecjx
31
01:36.98
11. newton77 01:37.91
12. wam3988 01:50.31
13. JohnnyB 01:57.07
14. Thrillhou 02:00.88
15. guvnor 02:03.02
16. sronse 02:10.76
17. maciao4515 02:14.57
18. Dorice
199
02:22.21
19. grzechuu6
7
02:28.20
20. bearjason 02:32.53
Tuần này
1. Xarpe
21
00:43.27
2. kbdude8 01:20.12
3. Dan380 01:23.38
4. 飞飞
32
01:25.18
5. jamiecjx
31
01:36.98
6. newton77 01:37.91
7. Thrillhou 02:00.88
8. guvnor 02:03.02
9. JohnnyB 02:25.51
10. bearjason 02:32.53
11. gepap 03:01.35
12. JetpackBatman
18
03:58.84
13. Manuel2 04:58.86
14. aherman89 05:22.37
15. matsagad
14
06:01.70
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. Dan380 01:23.38
2. jamiecjx
31
02:04.26
3. JohnnyB 02:25.51
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. bearn
194
00:22.16
2. haramey
173
00:31.17
3. vowels
202
00:31.80
4. numbrr
221
00:31.82
5. sfumato
164
00:33.67
6. Douglas Shamlin Jr.
545
00:35.78
7. mediteran13
54
00:37.44
8. puzzleist
63
00:41.92
9. A2Ragnell
17
00:44.79
10. BobTheJedi
56
00:49.91
AO5
1. bearn
194
00:23.48
2. numbrr
221
00:33.47
3. vowels
202
00:35.13
4. haramey
173
00:37.08
5. Douglas Shamlin Jr.
545
00:38.99
6. sfumato
164
00:39.00
7. mediteran13
54
00:40.05
8. puzzleist
63
00:41.50
9. A2Ragnell
17
00:47.69
10.anonymous
90
00:52.12
AO12
1. bearn
194
00:28.93
2. vowels
202
00:39.14
3. haramey
173
00:42.44
4. numbrr
221
00:43.89
5. Douglas Shamlin Jr.
545
00:47.20
6. puzzleist
63
00:49.04
7. sfumato
164
00:53.19
8. A2Ragnell
17
00:53.52
9.anonymous
90
00:59.21
10. BobTheJedi
56
01:01.93
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
61
00:00.521
2.4s4f400:00.574
3.nbjohnson00:00.843

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-02-28 15:57:36

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo