Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe


5x5 Dễ Nurikabe | 5x5 Khó Nurikabe | 7x7 Dễ Nurikabe | 7x7 Khó Nurikabe | 10x10 Dễ Nurikabe | 10x10 Khó Nurikabe | 12x12 Dễ Nurikabe | 12x12 Khó Nurikabe | 15x15 Dễ Nurikabe | 15x15 Khó Nurikabe | 20x20 Dễ Nurikabe

Tháng này
1. miggy
87
00:41.45
2. haramey
173
00:50.35
3. JaysKun 01:01.37
4. A2Ragnell
17
01:07.28
5. puzzleist
63
01:25.36
6. asdfhavcjklcjkl 02:09.18
7. kbdude8 02:18.72
8. oddsocks 02:20.72
9. paulpark03
32
02:35.85
10. BoerBaan 02:39.46
11. lyzking 02:41.08
12. wam3988 02:42.95
13. RelaxedCockatoo
55
02:50.37
14. AgnieszkaNesa
37
03:13.37
15. bearjason 03:22.33
16. John9439
84
03:24.73
17. GlennCRhoads 03:28.33
18. Potatcake 03:40.96
19. jamiecjx
31
04:01.03
20. Fjznbeinfnn 04:26.17
Tuần này
1. miggy
87
00:41.45
2. haramey
173
00:50.35
3. JaysKun 01:01.37
4. puzzleist
63
01:44.06
5. asdfhavcjklcjkl 02:09.18
6. kbdude8 02:18.72
7. lyzking 02:41.08
8. wam3988 02:42.95
9. RelaxedCockatoo
55
02:50.37
10. oddsocks 02:50.67
11. bearjason 03:28.00
12. GlennCRhoads 03:28.33
13. jamiecjx
31
04:01.03
14. AzuReVaPouR 04:59.51
15. matsagad
14
06:21.44
16. Manuel2 06:47.37
17. lazybear
72
06:48.99
18. jdubs
109
07:09.47
19. Ermanr 08:03.32
20. TheCrazyCat 08:39.32
Hôm nay
1. lyzking 02:46.83
2. bearjason 03:41.35
3. RelaxedCockatoo
55
04:49.80
4. Manuel2 07:30.65
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. bearn
194
00:35.53
2. miggy
87
00:46.64
3. haramey
173
00:50.97
4. vowels
202
01:01.77
5. numbrr
221
01:11.59
6. A2Ragnell
17
01:29.82
7. Douglas Shamlin Jr.
545
01:32.36
8. schapel
38
02:10.13
9. a979453451
152
02:11.63
10. Urban Fatur
88
02:11.79
AO5
1. bearn
194
00:37.23
2. miggy
87
00:46.64
3. haramey
173
00:52.80
4. vowels
202
01:05.00
5. numbrr
221
01:14.97
6. Douglas Shamlin Jr.
545
01:38.67
7. A2Ragnell
17
01:49.43
8. a979453451
152
02:12.63
9. XantheneL
45
02:15.51
10. BobTheJedi
56
02:19.18
AO12
1. bearn
194
00:40.26
2. miggy
87
00:51.72
3. haramey
173
00:56.31
4. vowels
202
01:13.23
5. Douglas Shamlin Jr.
545
02:11.52
6. numbrr
221
02:34.44
7. XantheneL
45
02:36.29
8. a979453451
152
02:37.21
9. puzzleist
63
02:38.72
10. Urban Fatur
88
02:58.22
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.464
2.Charlie Li
61
00:00.518
3.nbjohnson00:00.691

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-02-28 16:34:14

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo