Nurikabe


Dịch trang này.

Special thanks to Bluegill for the translation

Nurikabe là một trò chơi giải đố với luật chơi khá phức tạp và cách giải không hề dễ.

Luật chơi khá phức tạp. :)
Bạn có một bảng các ô vuông Một số ô có chứa số ở trong đó. Bạn phải tô các ô bằng màu đen hoặc trắng (hay còn gọi là "sông" và "đảo"). Các ô đen phải tạo thành một "nurikabe" (tức là "dòng chảy"): tức là các ô đen phải chung cạnh với ít nhất một ô đen khác, không chứa số, và không tạo thành một hình chữ nhật với kích cỡ 2x2 hoặc lớn hơn (hay còn gọi là "ao"). Các ô trắng hợp thành "đảo": Tập hợp các ô trắng gọi là đảo khi chúng chung cạnh với ít nhất một ô khác trong đảo. Mỗi hòn đảo chứa số phải có diện tích đúng bằng số đó. Mỗi ô trắng chỉ thuộc về đúng một đảo; mỗi đảo phải có duy nhất 1 số. Dùng dấu chấm để đánh dấu các ô trắng.
Nhấn chuột trái để tô đen. Chuột phải để vẽ dấu chấm(trắng). Bạn có thể kéo thả để vẽ nhiều hơn một ô.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Nurikabe


5x5 Dễ Nurikabe | 5x5 Khó Nurikabe | 7x7 Dễ Nurikabe | 7x7 Khó Nurikabe | 10x10 Dễ Nurikabe | 10x10 Khó Nurikabe | 12x12 Dễ Nurikabe | 12x12 Khó Nurikabe | 15x15 Dễ Nurikabe | 15x15 Khó Nurikabe | 20x20 Dễ Nurikabe

Tháng này
1. puzzleist
63
00:29.59
2. Xarpe
21
00:47.81
3. Ramasp
211
01:00.62
4. 飞飞
32
01:00.69
5. John9439
84
01:14.42
6. matsagad
14
01:35.41
7. banjo saint james
11
01:39.19
8. chiimo 01:50.90
9. Jennalynn Morton
94
02:32.07
10. Manuel2 02:53.39
11. emmms
25
02:56.45
12. yirenguihua 03:22.32
13. JustDave 03:25.38
14. siaalove
50
04:04.27
15. EddyKeddy 04:28.16
16. charlesa 06:02.23
17. MisterBarbarian 06:11.21
18. HarryNilsson 06:27.13
19. GoldChoco36
91
14:03.66
20. jamiecjx
31
24d 20:31:23.64
Tuần này
1. 飞飞
32
01:00.69
2. matsagad
14
01:35.41
3. Manuel2 02:53.39
4. EddyKeddy 04:28.16
5. HarryNilsson 06:27.13
6. jamiecjx
31
24d 20:31:23.64
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. bearn
194
00:22.22
2. vowels
202
00:26.05
3. sfumato
164
00:26.65
4. numbrr
221
00:28.06
5. haramey
173
00:28.31
6. Douglas Shamlin Jr.
545
00:32.25
7. puzzleist
63
00:32.39
8. qqwref
259
00:32.64
9. miggy
87
00:34.69
10. mediteran13
54
00:35.13
AO5
1. bearn
194
00:24.08
2. vowels
202
00:27.49
3. sfumato
164
00:28.12
4. haramey
173
00:28.77
5. numbrr
221
00:31.32
6. Douglas Shamlin Jr.
545
00:31.44
7. puzzleist
63
00:34.41
8. miggy
87
00:35.71
9. qqwref
259
00:35.91
10. mediteran13
54
00:42.16
AO12
1. bearn
194
00:27.02
2. vowels
202
00:28.27
3. sfumato
164
00:33.67
4. haramey
173
00:35.19
5. numbrr
221
00:35.50
6. Douglas Shamlin Jr.
545
00:36.08
7. puzzleist
63
00:38.76
8. qqwref
259
00:43.40
9. miggy
87
00:47.30
10. schapel
38
00:52.22
Robots / programmatic solversinfo  
1.4s4f400:00.373
2.Charlie Li
61
00:00.485
3.nbjohnson00:00.735

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-02-28 16:41:32

vi.puzzle-nurikabe.com
Tắt quảng cáo